form

Reserva de places

Les reserves efectuades des d'aquest formulari en línia només tindran validesa després de la recepció d'un missatge de correu electrònic de confirmació enviat a l'adreça detallada a continuació.

*Nom i cognoms

*Correu electrònic

*Número de mòbil


Dia de la passejada

Hora de sortida

NOTA: Cada cop que s'omplin com a mínim 10 de les 15 places disponibles per passejada s'habilitarà una nova hora de sortida.


Número de places

Idioma

 

NOTA: La selecció de l'idioma es orientativa. El català es l'idioma base de les Passejades. Els guies també informaran en castellà quan els sigui requerit; un guia auxiliar acompanyarà en anglès el públic internacional. Per a una millor comprensió de les escenes es facilitarà informació per escrit en castellà i anglès als participants que ho sol·licitin.